Dobré jablká
E-shop s donáškou
Slider
E-shop

 

SÚŤAŽ EVELINA® ELEKTROBICYKEL

Evelina® nemá slogan „surprisingly apple“ len tak náhodou. Je to jablko plné prekvapení.

Evelina® je krásne jablko, vynikajúcej chuti.  Trikrát po sebe vyhralo súťaž „Jablko roka“. Dúfame, že  v tejto sezóne Vás milo prekvapí súťaž o elegantný Evelina® elektrobicykel v hodnote 2 375,80 EUR. 

 

Súťažné podmienky sú úplne jednoduché.

 

V čase od 1.12.2016 do  19.3.2017 zaregistrujte Vaše meno,  e-mailovú adresu a správnu odpoveď na otázku „UVEĎTE ASPOŇ JEDNO MIESTO, KDE SA NA SLOVENSKU PESTUJE EVELINA®- ROHO 3615(S)“.

Spomedzi všetkých zaregistrovaných súťažiacich, ktorí správne odpovedia na súťažnú otázku,  v prvý jarný deň (20. marca 2017) vylosujeme jedného výhercu. Oznam o výhre mu pošleme mailom a dohodneme spôsob odovzdania výhry. 

Ak budete súhlasiť, tak spravíme fotky a video z odovzdávania ceny a uverejníme ich na facebook, YouTube, Instagram/Boni Fruct a www.bonifructi.sk . Všetky údaje o súťažiacich následne vymažeme. Nebudeme ich používať na žiaden iný účel, okrem  kontaktovania výhercu.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Zo súťaže sú vylúčení  majitelia a zamestnanci Boni Fructi ako aj pestovateľských firiem, ktoré sú členmi Ovocinárskeho družstva Bonum.

 

Viac info o jablku Evelina® nájdtet tu

 

Veľa šťastia!

 

Vaši slovenskí pestovatelia ovocia.