Dobré jablká
E-shop s donáškou
Slider
E-shop

 

Kontakt

Michal Kocián kocian@dobrejablka.sk

tel 0903-609 611

Boni Fructi, spol. s r.o.
Lipnická ul.3035/162
SK-900 42 Dunajská Lužná
Slovakia (ukázať na mape)

fBoni Fructi facebook

 

 

 


Zobraziť Boni Fructi - Sklad na väčšej mape

 

Bankové spojenie:


EUR –VÚB, a.s.,Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, 1648723759/0200, IBAN: SK0702000000001648723759, SWIFT CODE: SUBASKBX

 

 

Registračné údaje:
Obchodný register Okresného súdu BA I
Oddiel Sro, Číslo vložky: 19106/B
IČO: 35766981
DIČ: 2020201425
IČ DPH: SK 2020201425